نام دستگاه: سانتریفیوژ پوشر
مشخصات: ظرفیت 8 تن در ساعت
شرکت سازنده: KMT
کشور سازنده: آمریکا
وضعیت: کارنکرده
مکان: ورامین