نام دستگاه: تقسیم کننده اواپراتور فیلم ریزان

مشخصات: 2500 متر مربع و 3500 متر مربع

شرکت سازنده: کروپ

کشور سازنده: هندوستان

وضعیت: کارنکرده

مکان: هشتگرد